Před nějakou dobou jsem zde vyvěsil skript, jehož pomocí lze lehce "přeskládat" a upravit rozhraní korpusového konkordanceru KonText:

  • menu je umístěné po straně místo nahoře a permanentně rozbalené
  • nad vyhledanou konkordancí je umístěn rychlý hledací box, v němž lze předchozí dotaz pohodlně upravit

Víc o motivaci těchto úprav se dočtete v původním článku. Stále platí, že ČNK nemá v plánu tyto změny začlenit přímo do oficiální verze KonTextu, zejména proto, že rychlý hledací box sice v jistých situacích může být užitečný, nicméně oproti standardnímu formuláři Nový dotaz výrazně omezuje možnosti pro zadání dotazu.

Vylepšená verze, která je k dispozici níže, odstraňuje některé předchozí nedostatky skriptu: rychlý hledací box nad konkordancí je větší, ukazuje vždy CQL podobu posledního zadaného dotazu1, a především zůstává zobrazený i během listování konkordancí (tj. není k dispozici jen na její první stránce). Dotaz lze nyní navíc pro větší přehlednost rozdělit do více řádků, takže opětovné vyhledávání se nově spouští stiskem kombinace kláves Ctrl+Enter (místo jen Enteru).

Výsledné upravené rozhraní KonText vypadá stále podobně:

Upravené rozhraní KonText.

Postup instalace skriptu

Nová verze skriptu je k dispozici zde:

Kroky k jeho zprovoznění zůstávají stejné:

  1. Nainstalovat si do svého prohlížeče plugin Tampermonkey, pokud používáte Chrome, nebo Greasemonkey, pokud používáte Firefox. (Pokud používáte Internet Explorer, budete muset dočasně přesedlat na Chrome nebo Firefox.) Testovaný je skript zatím jen na Chromu.

  2. Založit v daném pluginu nový skript (pro Chrome je tutorial zde, pro Firefox zde).

  3. Smazat kostru nového skriptu a nahradit ji skriptem, který si zkopírujete výše.

  4. Skript uložit.

  5. Používat KonText jako normálně -- skript už by podle adresy měl sám poznat, že se má spustit. Pokud se tak nestane, nejspíš to znamená, že je prohlížečový plugin (Tampermonkey nebo Greasemonkey) deaktivovaný a je potřeba jej znovu aktivovat.


  1. V předchozí verzi se po aplikaci libovolného filtru změnil obsah hledacího boxu na parametry filtrování. 


Comments

comments powered by Disqus